הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש מולדובה

Istoky Magazine – March April 2018 / Adar Nisan 5778

Газета издана в память о Леониде Исааковиче Барац и Ирине Исааковне Барац.
This edition is dedicated by Mr. Timothy Smith, in loving memory of the esteemed Shliach, Rabbi Yossef Yehuda Loschak ob”m,
who passed away on 3 Tammuz 5774/2014. May his memory always be a blessing!

לקבלת פרטים נוספים וסיוע אנא פנו לבית חב"ד באימייל:
לחץ כאן

הצטרפו לקבלת עדכונים