הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש מולדובה

ללא קטגוריה

‘דידן נצח’ נחגג בקישינב בירת מולדובה

מעגלה הקרוב של הקהילה היהודית חגגה ‘דידן-דהספרים-נצח’ בראשותו של שליח הרבי מלך המשיח הרב זלמן אבלסקי רבה הראשי למדינת מולדובה את חג הספרים ‘דידן נצח’. רבים מבני ומקורבי הקהילה הצטופפו בצוותא להתוועדות חסידית עם השליח שגולל את כל פרשיית גניבת הספרים ומה מלמד אותנו הלכה למעשה.

קישנייב: הקהילה חגגה אופשערניש

בחיידר חב”ד ליובאוויטש בקישינייב בירת מולדובה – חיידר על טהרת הקודש למעגל הקהילה החב”דית, התקיים הכנסה לחיידר כפי הנהוג ואפשערנעיש חסידי לחייל בצ”ה מנחם מענדל בנו של ר’ דניאל מונטיאן, ממשפחות הקהילה שהחלו את צעדיה לעולמה של ליובאוויטש לפני מספר שנים והפכו למשפחה חסידית מן המנין בצעדי-ענק, לנחת רוחו של הרבי מלך המשיח. לאחר מכן הסב הקהל הנרגש שהשתתף באפשערנעיש חסידי, לסעודת מצוה חגיגית בבית הכנסת המרכזי שם שמעו דברי תורה וחסידות מפי שליח אד”ש הרב זלמן אבלסקי רבה הראשי למדינת מולדובה.

נצחון הספרים במעונות הסטודנטים במולדובה

בימים הסמוכים ל’דידן נצח’ חב”ד סטודנטים בקישינב מולדובה ניצלו התלמידים השלוחים: לוי אבלסקי ושמואל זלמנוב את הימים האחרונים לשהותם ויצאו לביקור חג הספרים במעונותינם של הסטודנטים ושיתפו גם אותם במשמעות היום ‘דידן-דהספרים-נצח’, לימדו ודיברו איתם אודות מעלתו של יום וחילקו להם את ספרי תניא קדישא שהודפסו בכל הקהילות היהו

הדפסת התניא ברחבי מולדובה

עשרה מעמדים מרשימים ומרגשים של הדפסת ספר התניא קדישא, נערכו השבוע במדינת
מולדובה ובירתה קישינב. ההדפסות התקיימו בהשתתפות תושבי המקום, מנהיגי הקהילה,
וקונסול ישראל למדינת מולדובה, הגברת אלה אשמיינסקויא.

[ Page 59 of 59 ]

הצטרפו לקבלת עדכונים