הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש מולדובה
המונים פקדו את קבר תלמיד הבעש"ט – ר' שבתאי מרשקוב זצ"ל
בכפר רשקוב שבחבל טרנסניסטריה שבמולדובה התקיימה הילולא גדולה על ציונו של הרה"ק רבי שבתי מרשקוב זצ"ל, מגדולי תלמידי רבי ישראל הבעל שם טוב זי"ע. רבי שבתי נפטר בכ"א בסיון תקכ"ה, לפני 248 שנים.
רבי שבתי, שהיה מקובל ושייך לדור הראשון של החסידות, מוכר בכל תפוצות ישראל בזכות סידור שערך על פי נוסח וכוונת האריז"ל, שלימים הפך לאחד ממקורותיו של נוסח ספרד. בסידורו הביא חידושים בקבלה ששמע מפי הבעל שם טוב הקדוש.
ואכן, כמאתיים יהודים, גברים ונשים, הגיעו ביום חמישי (תאריך הפטירה חל בשבת) באוטובוסים מהערים בעלץ, ובנדר וטירספול שברנסטיסטריה ומבירת מולדובה קישינב. רב המקום מענדל גוצל רבה של בנדר ומחוז טרניסטריה יחד עם יהודי המקום התפללו עבור אחינו בני ישראל במדינת אוקראינה הנמצאים בצרה ובשביה, ובציפיה לגאולה האמיתית והשלימה.
לאור חשיבות בית העלמין וציון ר' שבתאי זצ"ל. קיבל נשיא הקהילה היהודית בבנדר מר מריק פינקלזון את האחריות על בית העלמין. חב"ד מולדובה ממשיכה ביתר שאת לדאוג למבקרים באומן, מעז'יבוז, סקולען ורשקוב. לכל המעוניינים לפקוד את המקומות הקדושים מוזמן לפנות אלינו ונסייע בשמחה.
 
 

לקבלת פרטים נוספים וסיוע אנא פנו לבית חב"ד באימייל:
לחץ כאן

הצטרפו לקבלת עדכונים