הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש מולדובה

מפגש היסטורי נדיר ומיוחד התקיים במדינת מולדובה בין שני ידידים ותקים האדמו"ר מסקולן לבין הרב הראשי למולדובה, השניים חברות ללימוד ולהצלת אחינו בני ישראל ברומניה הקומוניסטית, המפגש הנדיר התרחש בקישינב בירת המדינה ● מסע הקודש של חצר סקעולן התארח בקישינב ● בניו ונכדיו בברכת 'בואכם לשלום' בלשכת הרב הראשי ● מקווה הטהרה וחדרי אירוח לחצר סקולן, קידושא רבא למשמשים בקודש ולנכדיו עם השליח בבית הכנסת הגדול בקישינב ● שעת השיא: טיש עם האדמו"ר מסקולן והשליח הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה ● תמונות וסיקור נרחב נדיר ומיוחד.

מסע הקודש של חצר סקעולן

האדמו"ר מסקולען, מזקני האדמורי"ם, וקבוצת חסידיו הקרובים יצאו למסע הקודש למדינות מולדובה ורומניה למסע על קברי אבות גולת הכותרת של המסע, הוא ביקור בעיר סקולן שבמולדובה שם פקדו האדמו"ר בניו נכדיו וחסידיו הקרובים את ציון זקנו – האדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטגל מסקולען זי"ע יחד עם קהל חסידיו המצומצם את קברי אבותיו.

מתארחים בקישינב

קבוצת החסידים שבתו בשבת מרוממת ונעלית בבירת מדינת מולדובה העיר קישינב, שם התארחו על ידי מוסדות חב"ד בבירה, והרבנות הראשי למולדובה בנהגת השליח הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה וידיד נעורים של האדמו"ר מסקולן.

בניו ונכדיו בברכת 'באוכן לשלום' בלשכת הרב הראשי

בערב שבת קודש התארחו בלשכת הרבנות הראשית למולדובה, נכדי האדמו"ר ובניו, לפרישת שלום והתוועדות חסידים עם הרב הראשי למולדובה הרב זלמן אבלסקי, במהלך ההתוועדות סיפר להם הרב אבלסקי על הקשר המיוחד בינו לבין סבם ואביהם, בין הדברים סיפר להם את נס ההצלה של ה'סקולענר רב', על ידי הרבי, והוא עצמו זכה להחתים את אצבעותיו על מנת שה'סקולענר רב', יוכל לצאת את גבולות רומניה, בשל היות העובדה שנעצר וישב בבית האסורים על ידי השלטון הרומני הקומוניסטי.

במהלך השיחה סיפר השליח הרב אבלסקי על עסקנותו ולימודיו יחד עם בן ה'סקולענר רב', ידידי ורעיי האדמו"ר הנוכחי מסקולען, יחד פעלנו להציל את נפשות אחינו בני ישראל, הנני פעלתי בשליחותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (האדמו"ר הקודם של חב"ד).

ממאפיית מצות תפילות וכל שאר מנהגי ישראל.

שיאו של ההתוועדות עת הסביר לבניו ונכדיו בטוב טעם את האמונה בביאת המשיח, וצפיית בני ישראל להתגלותו של משיח הרבי מליובאוויטש.

כמה שמחו להיפגש נכדי האדמו"ר עם נכדי השליח והרב הראשי למולדובה, בשיחתם יחד העלו זקנינו יחד פעלו במסירות נפש ממש לחיזוק חומת היהדות והחסידות אצל אחינו בנ"י.

מקווה הטהרה וחדרי אירוח לחצר סקולן

פדרציית הקהילות היהודיות – חב"ד ליובאוויטש במולדובה, דאגה לאירוחן של חצר החסידות, ולמקווה טהרה רחב ידים שימש את קהל החסידים בערב שבת ובשבת קודש, המקוה שהוקם על ידי לשכת עזרת אחים בניהלו המסור של הרב זושא אבלסקי. ובסיועו של הרב יצחק רייטפארט מניו יורק.

קידושא רבא למשמשים בקודש ולנכדיו עם השליח

לקידושא רבא התוועדו ושמעו מהרב הראשי והשליח הרב זלמן אבלסקי על היסטוריית מוסדות סקולן ברומניה, והמסירות נפש שנדרש להחזיק את מוסדות הקודש, רגעי השיא היו, שהרב אבלסקי לימד את החסידים ניגונים שחיבר האדמו"ר הנוכחי, ואביו ה'סקולענר רב', נוסחאות התפילה, וניגונים צובתי מיתרים, החסידים היו בהלם מוחלט מעוצמת הזיכרון של השליח ומשירותו העריבה, באומרם באידיש רהוטה, כבוד הרב יכל להניג חצר של חסידים וכו', הרב אבלסקי ענה להם שאולי הם לא מבינים זאת אך זכה לדבר גדול ומהותי יותר שליחו של הרבי מליובאוויטש משיח צדקנו.

וסיפר להם שאף זכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לרומניה, כהשליחות מלווה בניסים גדולים, בהם הצלת מוסדות 'הסקולענר רב', וסיוע רב בחילוצו מרומניה.

שעת השיא: טיש עם האדמו"ר מסקולן והרה"ר למולדובה

שעת השיא ללא ספק היה טיש מיוחד, בו נפגשו הידידים משגבר הימים, האדמו"ר והרב הראשי התרגשו למדי, לאחר שלום עליכם מיוחד ולבבי, התיישבו לטיש עם קהל החסידים הבנים והנכדים.

האדמו"ר החל לנגן את הניגון עם המילים "חסדי השם כי לא תמו רחמיו", על המפגש הזה, ואחרי זה ציין ששמח שנפגשים שוב לאחרי עשרות שנים, ועוד כאן במולדובה, בה מכהן הרב אבלסקי השליח והרב הראשי למדינה.

האדמו"ר סיפר כי נזכר בסוגייות הגמרא בהוויות אביי ורבא שלמדו יחד הרב אבלסקי עם האדמו"ר הנוכחי בן ה'סקולענר רב', כשמפעם לפעם הלימוד נעצר למען העסקנות עם המוסדות הקדושים.

לאחר מכן ביקש האדמו"ר מסקולן, מהשליח הרב אבלסקי להתוועד עם חסידו, הרב אבלסקי סיפר לקהל החסידים סיפורים מהימים ההם על מסירות הנפש של ה'סקולענר רב' ובני הבית בינהם ידידי הטוב הרבה מסקולן, לאחר מכן לימד הרב אבלסקי את הקהל הקדוש, את ניגוני בית סקולן עתקים, שכולם נדהמו שזוכר דברים שכמעט נמחקו מהחסידות, אך ברוך השם הרב אבלסקי זוכר, לקראת סיום דיבר הרב אבלסקי על האמונה בביאת המשיח, ועל הצייפה לביאתו, בן האדמו"ר אמר להרב הגאון הרב אבלסקי, כי אביו פועל רבות בענין, והחלו החסידים לנגן ניגון שהלחין האדמו"ר במיוחד על המילים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.

לאחר מכן המשיך השליח הרב אבלסקי הרב הראשי למולדובה, לבאר בטוב טעם על פי הגמרא בתענית, פירוש החתם סופר, השדי חמד, ושאר ענקי פוסקי ישראל, בדבר כך שקבורתו של משיח הינה רק לעיני העולם ובקרוב ממש יתגלה דער ליובאוויטער רבי, משיח צדקנו.

'ברך יהודים, ואני אברכם'

ביציאתו של הרב אבלסקי, ביקשו החסידים הרבים ברכות מהרב הגאון הרב אבלסקי השליח והרב הראשי למולדובה כהוראת הרבי בשנת ה'תשמ"ז במעמד חלוקת דולרים, כשעבר הרב אבלסקי אמר לו הרבי, "ברך יהודים, ואני אברכם".

המעמד הנדיר והייחודי סוקר בהרחבה בכלי התקשורת והטלוויזיה המקומית

לקבלת פרטים נוספים וסיוע אנא פנו לבית חב"ד באימייל:
לחץ כאן

הצטרפו לקבלת עדכונים