Истоки Жизни – Май | Июнь (13-14) 2018 – Ияр | Сиван 5778

Истоки Жизни – Май | Июнь (13-14) 2018 – Ияр | Сиван 5778
File Size:
7.65 Mb
Date:
April 27, 2018
Download
 
חדשות ואירועים

לכתחילה אריבער

ואז הבנתי — לכתחילה אריבער — לא מדובר בחפיפניקיות או בחוסר תכנון ומעשיות כי אם בגישה המדלגת...

קרא עוד...

שגריר צרפת למולדובה אורח הקהילה היהודית

שגריר צרפת למדינת מולדובה שמונה זה לא מכבר, מר פסקל לדנף ביקר את הקהילה היהודית בקישינב על מנת...

קרא עוד...
Newspaper
Categories